יום שני -
1 באוקטובר 2012

האולם הגדול

101  ליא קניג - אוף אלע יידישע קינדער  18:00
102  ארץ ישראל שלי - שמעון פרס מספר על
 הארץ הזאת
 
19:30
103  דונם פה ודונם שם סיפורי הקופסה הכחולה 21:30
       
האולם הקטן
201   סיפורי שפת ירושלים 20:00
202  פותחים את המוח בסיפורים 22:00
       
המועדון
       
302  והאר עינינו - שרים ומספרים שלמה קרליבך 21:30


*הזכות לשינויים שמורה

מספרי סיפורים


הזדרזו ורכשו כרטיסים מראש!
www.tkts.co.il