יום שלישי -
2 באוקטובר 2012

האולם הגדול

104  קהילת לוב מספרת - סיפורים לובים
 מלבבים
 
16:00
105  סיפורים מהגליל - בין עפולה למטולה  18:00
106  הר הצופים  - הר האגדות והסיפורים 20:00
107  צנע צנע צנע - סיפורים מצחיקים מימי הצנע
 והתלושים
22:00
       
האולם הקטן
204 סיפורי חיות - שועל אריה וחמור יצאו לציד 18:00
205  לאדינו במסתורין 20:00
206  הילכו שניים - זוגות בתנ"ך ובמדרש 22:00
       
המועדון
303  סיפורים משוגעים מהרדיו 19:30
304  לא יאומן באומן - נפתלי מספר על משוגעי
 אומן
21:30


*הזכות לשינויים שמורה

מספרי סיפורים


הזדרזו ורכשו כרטיסים מראש!
www.tkts.co.il